Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Slodičáková oznamuje, že  je k dispozícii nový kontakt na tel. č. 0940 992 377 na predpis liekov, konzultácie, PN aj počas ordinovania v Spišskej Starej Vsi.