Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Slodičákovej oznamuje, že v dňoch 20.11. – 24.11.2023  sa nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. 

 Zástup:   MUDr. Beáta Hlinková, ambulancia Tatranská Lomnica, t.č. 052/4467349. Akútne stavy ošetrenie do 10:00.

V prípade potreby LSPP Poprad, Kežmarok  denne od 16:00 h.