Vážení spoluobčania,

naša obec počas testovania od začiatku roka bola na tom veľmi dobre, nemávali sme pozitívne testovaných občanov a a j keď tak,  len zopár jednotlivcov. Od začiatku mesiaca marec následkom určitej nezodpovednosti sa v našej obci rozšíril vírus Covid 19 a ďalej sa počty zvyšujú aj u malých detí.

Obec Ždiar Vás žiada, aby ste zajtra využili možnosť otestovania sa, aby sme znížili mobilitu tých, ktorí by mohli byť zasiahnutí vírusom Covid 19, lebo len tak zabezpečíme, aby sa vírus ďalej nešíril.

Vzhľadom na to, že občania, ktorí sú pozitívni a občania, ktorí by mali byť v karanténe doma min. 14 dní sa pohybujú mimo domova a taktiež v tomto období je zakázané poskytovanie ubytovania Vás žiadame, ak máte vedomosť o porušovaní týchto nariadení  je potrebné to nahlásiť na políciu resp. na obecný úrad.

Vážení spoluobčania, vážnosť situácie so šírením vírusu Covid 19 je v našej obci veľmi vážna, ak po piatkovom testovaní sa zvýši počet infikovaných spoluobčanov, budeme musieť ukončiť vyučovanie v ZŠ a tiež v MŠ, bude ohrozená činnosť ďalších inštitúcii v obci.

Z danej situácie sa môžeme dostať a vyvarovať sa tomu najhoršiemu len zodpovedným prístupom nás všetkých.

Ing. Pavel Bekeš, starosta obce