Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade  na základe aktuálnej nákazovej situácie v Slovenskej republike s ohl’adom na
na výskyt pozitívnych prípadov AMO žiada o súčinnosť pri povinnosti mať zaregistrované svoje chovy aj keď obyvatelia chovajú iba jeden kus ošípanej. Viac informácií v prílohe.

Prílohy