550. výročie udelenia valašských privilégií Valachom kráľom Matejom Korvínom

Predstavitelia goralských obcí na Slovensku Vás srdečne pozývajú na oslavy pri príležitosti 550. výročia udelenia valašských privilégií Valachom kráľom Matejom Korvínom, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 14. apríla 2024 v Ružomberku. Pri tejto príležitosti sa stretnú Gorali z Kysúc, Oravy, Liptova, Spiša, Zamaguria a ostatných goralských enkláv z územia Slovenska.

Stretnutie je inšpirované najrozsiahlejším a najucelenejším sumárom práv a povinností Valachov v celých Západných Karpatoch. Valašské právo bolo v najväčšom rozsahu popísané v listine kráľa Mateja Korvína, ktorú vydal v Ružomberku v apríli 1474. V uvedený dátum sa za kráľom dostavili do Ružomberka zástupcovia Valachov, ktorí ho v mene svojom, ako i v mene všetkého valašského obyvateľstva, požiadali o potvrdenie svojich starých práv.

Viac informácií o stretnutí a programe v prílohe.

Prílohy