4Q/2013

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača
Zimná údržba obecných ciest 18,00/hod.
Jozef Pitoňák059 55 Ždiar384
Výmena prevzdušňovacích elementov v 2.linke ČOV a dodávka dúchdla na prevzdušňovanie čerpacej stanice 5 610,00
Ekoservis Slovensko, s.r.o.Stredná 126059 91 Veľký Slavkov
Predchádzajúci článok
3Q/2013
Nasledujúci článok
1Q/2014

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.