3Q/2016

Súhrnná správa o zadaní zákaziek v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorčích predpisov s cenami nad 5.000,00 € bez DPH, 3. štvrťrok 2016

 

Predmet zákazky Hodnota zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
Oprava miestnej komunikácie asfaltovým povrchom 83 560,20 JUNO DS, s.r.o.
Lipová 17
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 36501522

 

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska, 3. štvrťrok 2016
Predmet zákazky Celková hodnota zákazky
s DPH v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača
Predchádzajúci článok
2Q/2016
Nasledujúci článok
Zvoz komunálne odpadu

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.