2Q/2016

Súhrnná správa o zadaní zákaziek v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorčích predpisov s cenami nad 5.000,00 € bez DPH, 2. štvrťrok 2016
Predmet zákazky Hodnota zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
Projekčné práce stavby „I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti odvodnenie vozovky“ 14 640,00 Ing. František Ondrej
Ružová 59
083 01 Sabinov
IČO: 35447028
Odvoz a likvidácia odpadu 16 344,20 VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
Starý Smokovec 45
062 01 Vysoké Tatry
IČO: 43795773

 

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska, 2. štvrťrok 2016
Predmet zákazky Celková hodnota zákazky
s DPH v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača
Predchádzajúci článok
Obnova verejného osvetlenia obce
Nasledujúci článok
3Q/2016

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.