Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov v roku 2018 želajú pracovníci Obce Ždiar