2Q/2013

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača
Kamerový systém na OHZ 4 926,24 + 12,00/hod. technik LV SERVIS.SK, s.r.o.
059 55  Ždiar 473
Spevnené plochy a pódium, Ždiarsky dom – múzeum 21 493,26 Ján Mačák – Stolárstvo Domino
059 55  Ždiar 248
Publikácia o obci Ždiar 10 615,03 Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o., Priekopa 1589/21
060 01  Kežmarok
Informatívne dopravné značenie kultúrneho cieľa 8 035,84 Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 4806/39
058 01  Poprad
Policové regály 1 914,28 MEVA – SK, s.r.o.
Krátka 574
Brzotín – Bak
Zabezpečovací systém alarm, OHZ 692,13 + 60,00 mat.
12,00/ hod. technik
LV SERVIS.SK, s.r.o.
059 55  Ždiar 473
Lan sieť OHZ 285,70 + 18,00 mat.
12,00/ hod. technik
LV SERVIS.SK
059 55  Ždiar 473
Označenie ulíc a inštitúcií v obci 2 284,36 Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 4806/39
058 01 Poprad
Predchádzajúci článok
1Q/2013
Nasledujúci článok
3Q/2013

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.