Oznamujeme Vám, že ambulancia  všeobecného lekára MUDr. Andrei Slodičákovej v dňoch 26.2. – 1.3.2024 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

 Zástup:   MUDr. Eva Bérešová, ambulancia Nový Smokovec

t.č.  052/4422665

 Akútne stavy ošetrenie do 10:00 hod., v prípade potreby LSPP Poprad, Kežmarok  denne od 16:00 h.