Projekt opatrovateľskej služby Familiaris vznikol už v roku 2006 z iniciatívy dobrých ľudí, ktorí chceli pomôcť seniorom a ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Iniciátorom bol predseda Rady združenia PhDr. František Drozd, PhD. s manželkou.

Radi by túto službu umožnili aj rodinám vo našej obci prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby priamo v domácnosti seniorov.

Opatrovateľky majú skúsenosti v týchto oblastiach:

* domáce práce (bežné upratovanie, varenie, žehlenie, pranie,
nákupy,…);
* príprava a podávanie jedál;
* pomoc pri telesnej hygiene;
* pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, vstávaní;
* sprievod k lekárovi a podávanie liekov podľa pokynov lekára;
* poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Všetky podrobné informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby vrátane cenníka sú k dispozícii na stránke:

https://www.familiaris.sk/

Kontakt:

Mgr. Henrieta Čarnogurská
Manažérka sociálnych služieb
Ul. SNP 145/9, 059 21 SVIT
tel.: +421 948 619 739
www.familiaris.sk