Nezisková organizácia Dôstojný život všetkým n.o., ktorá poskytuje opatrovateľskú službu na celom Slovensku od roku 2016 a zamestnáva kvalifikované opatrovateľky, ktoré sa starajú o klientov priamo u nich v domácnosti, momentálne v rámci výzvy Podpora opatrovateľskej služby II poskytuje opatrovateľskú službu klientom za cenu 3,50 €/hod. Informujeme  občanov o tejto možnosti.

Rodina, ktorá by potrebovala opatrovateľku pre staršieho člena rodiny na dôchodku, prípadne ŤZP, môže organizáciu kontaktovať na tel.č.: 0948 733 424 alebo prostredníctvom e-mailu dostojnyzivotvsetkym@gmail.com.