Dňa 5. decembra sa uskutočnilo 1. zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Ždiari, na ktorom zložili zákonom predpísaný sľub poslanci obecného zastupiteľstva a starosta  obce Ždiar Pavol Bekeš.