Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2198

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Autor článku Mgr. Marek Podolinský


Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2198

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

3Q/2013

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Plynofikácia bytovky č. 256 a 257 9 708,90 Jaroslav Hrebík,Voda, kúrenie,plyn065 33 Veľký Lipník 218
Čítaj viac

2Q/2013

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Kamerový systém na OHZ 4 926,24 + 12,00/hod. technik LV SERVIS.SK, s.r.o. 059 55  Ždiar 473 Spevnené plochy a pódium, Ždiarsky dom –…
Čítaj viac

1Q/2013

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Oprava obecných ciest 18,00/m² Valent Kotarba, 059 55  Ždiar 527
Čítaj viac

4Q/2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Zimná údržba obecných ciest na obdobie 2012-2014 17,40 Valent Kotarba 059 55  Ždiar 310
Čítaj viac

3. štvrťrok 2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Spevnené plochy v obci Ždiar 19,98/m² JUNO DS. s.r.o. Lipová 17 064 01  Stará Ľubovňa Vjazd do hasičskej zbrojnice v Ždiari  …
Čítaj viac

3Q/2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Spevnené plochy v obci Ždiar 19,98/m² JUNO DS. s.r.o.Lipová 17064 01 Stará Ľubovňa Vjazd do hasičskej zbrojnice v Ždiari…
Čítaj viac

Hasičská zbrojnica

Obec Ždiar v zastúpení Ing. Pavlom Bekešom, starostom obce, uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre ROP na projekt:…
Čítaj viac

2Q/2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Elektroinštalačné práce na objekte OHZ 5 000,00 Jozef Olekšák 059 55 Ždiar 164 Oprava obecných ciest 20,00/m² Pavol Bachleda BAPAS…
Čítaj viac

1Q/2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Projektová dokumentácia strojno-technologickej časti ČOV Ždiar – tretia aktivačná nádrž 1 200,00 Ekoservis Slovensko, s.r.o. Stredná 129 059 91 Veľký Slavkov…
Čítaj viac

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v Ždiari

Obec Ždiar v zastúpení Ing. Pavlom Bekešom, starostom obce, uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom pre ROP na projekt:…
Čítaj viac
Menu