Autor článku Mgr. Marek Podolinský

2Q/2013

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Kamerový systém na OHZ 4 926,24 + 12,00/hod. technik LV SERVIS.SK, s.r.o. 059 55  Ždiar 473 Spevnené plochy a pódium, Ždiarsky dom –…
Čítaj viac

1Q/2013

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Oprava obecných ciest 18,00/m² Valent Kotarba, 059 55  Ždiar 527
Čítaj viac

4Q/2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Zimná údržba obecných ciest na obdobie 2012-2014 17,40 Valent Kotarba 059 55  Ždiar 310
Čítaj viac

3. štvrťrok 2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Spevnené plochy v obci Ždiar 19,98/m² JUNO DS. s.r.o. Lipová 17 064 01  Stará Ľubovňa Vjazd do hasičskej zbrojnice v Ždiari  …
Čítaj viac

3Q/2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Spevnené plochy v obci Ždiar 19,98/m² JUNO DS. s.r.o.Lipová 17064 01 Stará Ľubovňa Vjazd do hasičskej zbrojnice v Ždiari…
Čítaj viac

Hasičská zbrojnica

Obec Ždiar v zastúpení Ing. Pavlom Bekešom, starostom obce, uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre ROP na projekt:…
Čítaj viac

2Q/2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Elektroinštalačné práce na objekte OHZ 5 000,00 Jozef Olekšák 059 55 Ždiar 164 Oprava obecných ciest 20,00/m² Pavol Bachleda BAPAS…
Čítaj viac

1Q/2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača Projektová dokumentácia strojno-technologickej časti ČOV Ždiar – tretia aktivačná nádrž 1 200,00 Ekoservis Slovensko, s.r.o. Stredná 129 059 91 Veľký Slavkov…
Čítaj viac

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v Ždiari

Obec Ždiar v zastúpení Ing. Pavlom Bekešom, starostom obce, uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom pre ROP na projekt:…
Čítaj viac

Multifunkčné ihrisko

Obec Ždiar v zastúpení Ing. Pavlom Bekešom, starostom obce podpísala Zmluvu o poskytnutí dotácie s Úradom vlády Slovenskej republiky na realizáciu projektu: „Výstavba viacúčelového ihriska“. Poskytnutá dotácia na podporu a…
Čítaj viac
Menu