Živočíšstvo Belianskych Tatier

Veľký význam územia Belianskych Tatier spočíva v jedinečnosti a rozmanitosti živočíšnych druhov. Veľkou vzácnosťou Belianskych Tatier je množstvo endemických druhov fauny. Typickým endemitom je kamzík vrchovský tatranský, ktorý tu v súčasnosti tvorí najpočetnejšiu populáciu v rámci orografického celku Vysokých, Západných a Belianskych Tatier. Ďalšími endemitmi sú napríklad svišť vrchovský tatranský alebo myšovka vrchovská.

Poďme si ale povedať niečo bližšie ku kopcu Tokáreň, po ktorom zdolávame tento náučný chodník.

V minulosti túto oblasť husto obývali tetrovy hlucháne. Od toku – zvuku, ktorý vydávajú v čase párenia – bol odvodený názov Tokáreň.

Dolina Tokárenského potoka, ktorá oddeľuje Tokáreň od masívu Belianskych Tatier, je pravdepodobne turisticky najmenej rušeným územím v obci Ždiar, tvorí preto pokojné prostredie pre život medveďa hnedého, ktorý najhojnejšie obýva práve túto oblasť.

V hojnejšom počte sa tu vyskytuje aj rys ostrovid.