Rastlinstvo Belianskych Tatier

Vďaka vápencovému podkladu Belianskych Tatier, na ktorom sa rastlinkám dobre darí, je tu svet flóry bohatší ako vo Vysokých Tatrách. Z hľadiska pestrosti flóry ide dokonca o lokalitu európskeho významu. V roku 1991 bolo toto územie vyhlásené za Národnú prírodnú rezerváciu Belianske Tatry.

Rastlinné spoločenstvá tu môžeme rozdeliť do 5 výškových vegetačných stupňov, pričom pre každý stupeň sú charakteristické iné druhy. Nájdeme tu endemity, teda druhy, ktoré sa vyskytujú iba na určitom území a nikde inde. Nájdeme tu aj glaciálne relikty, teda druhy, ktoré sa zachovali z ľadových dôb.

 

Ku typickým zástupcom tunajšej flóry patria plesnivec alpínsky, horec Clusiov, iskerník alpínsky, veternica narcisokvetá či prvosienka holá.