Osídľovanie Ždiaru a spôsob obživy obyvateľov

 

Srdečne Vás vítame v Ždiari tak, ako to my najlepšie vieme, po goralsky!

Obyvatelia Ždiaru patria ku etnickej skupine Goralov. Ťažký život Goralov zanechal stopy nielen v spomienkach domácich obyvateľov, ale podpísal sa na celkovom kultúrnom ráze obce Ždiar.

Vznik obce Ždiar datujeme do druhej polovice 16. storočia. Historicky sa Ždiar začal osídľovať, keď barón Juraj Horváth z Plavča odkúpil toto územie a kvôli zisku z daní nútil prichádzajúcich osadníkov ku poľnohospodárskej činnosti. Keďže v tomto období bolo územie Ždiaru pokryté hustými lesmi, museli si obyvatelia najprv les vyklčovať, vypáliť – „žiariť“, z čoho vznikol názov Ždiar.

Pôvodní obyvatelia sa živili najprv najmä uhliarstvom, drevorubačstvom a pastierstvom, neskôr poľnohospodárstvom, ktoré ešte aj dnes, v čase, keď obyvateľov živí najmä cestovný ruch, udáva ráz tejto unikátnej dediny.

Osídlenie sa koncentruje v najnižšie položenej časti brázdy, lemuje Ždiarsky potok a rieku Biela, pričom od osídlenia smerom na sever sa dvíhajú odlesnené svahy, na ktorých sa v minulosti rozprestierali najmä úzke dlhé políčka a pasienky, kde prekvital poľnohospodársky život.

Avšak v súčasnosti sú tieto svahy využívané skôr na účely cestovného ruchu a s tým spojenými lyžiarskymi strediskami.

Zdroj: Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.; Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica; Ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o. a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.; Mapové podklady © TOPÚ Banská Bystrica; Katastrálna mapa WMS, Mapa určeného operátu WMS © ÚGKK SR, r. 2015; ZBGIS © GKÚ Bratislava, r. 2017; Ortofotomozaika © GKÚ, NLC, r. 2017,

Upravené v ArcMap (Natália Ondrášiková)