Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva SR vo veci uznania klimatických podmienok vhodných na liečenie v obci Ždiar zo dňa 6.7.2022 rozhodla takto:

Dokument v prílohe.

Prílohy