Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117 zákona s cenami nad 5.000,00 € bez DPH 2. štvrťrok 2018

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska 2. štvrťrok 2018

Prílohy