Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117 zákona  č. 343/2015 Z.z. s cenami nad 5.000,00 Eur s DPH za 3. štvrťrok 2018

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska 3. štvrťrok 2018

Prílohy