Benzínové čerpadlo je opäť po dlhšej rekonštrukcii
v prevádzke. Pracovná doba:
Pondelok-sobota: 6:00 – 20:00 hod.
Nedeľa:                  7:00 – 20:00 hod.