Prevádzková doba: 11.00 – 21.00
1x v týždni ľudová hudba
Kontakt: +421 910 999 571
+421 5244 98077