Informácie pre cudzincov a online formulár na registráciu dočasného útočiska

Poskytujeme linky na stránky Ministerstva vnútra SR – informácie pre cudzincov (zopár kontaktov) + online formulár na registráciu dočasného útočisko. STÁLE PLATÍ, ŽE JE POTREBNÉ ÍSŤ OSOBNE NA HOT SPOTY, no ušetrí to čas strávený na mieste.

Link na informácie a kontaktyhttps://www.minv.sk/?vizova-info-typy-viz-1

 

Link na online formulár: https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pZFLb4JAEIB_Sw8clx0R8XFpFmkFLGlauxb30kCCuKnuEthC6K_v1njQRNHEuc3k-ybzwAzHmImk5nmiuBTJ9j9nzpcN0yc_nEM4e_dceFtai-dBQC2Y9zWwOgZeo54DhEYfLhlrAAZ3-vZt_nRGfHv4AloYWRB4ru8NxxFA4Nzmw4UgcM3_xOwUOXOBbsA-AF077IGOIUPM8q1M9w9bEZH2RzlmZbbOyqw0f0pd3ihVVBMDDGiaxtxxUZvVtwGPNf-VdYK4WEuk2qJFuoB659psZKVwfGTjYkcpjYEHiKVtQx7-ALuoSn0!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/