Správca : Štátne ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, Liptovský Mikuláš

Vedúci prevádzky jaskyne: Jozef Bachleda
Telefón: +421-52-4467375
Adresa: 059 54 Tatranská Kotlina
Dĺžka jaskyne : 3829 m
Dĺžka prehliadkovej trasy: 1370 m
Trvanie prehliadky: 70 minút

Belianska jaskyňa (vchod v nadmorskej výške 885 m) je jediná sprístupnená jaskyňa vo Vysokých Tatrách v severnom úbočí Kobylieho vrchu nad Tatranskou Kotlinou na pozemkoch mesta Spišská Belá (aj keď k.ú. Tatranská Lomnica).

Jaskyňa bola známa zlatokopom už roku 1826, o čom svedčia uhľom písané mená a dátumy na jej stenách. Až objavná cesta Júliusa Husza a Jána Britza, obyvateľov Spišskej Belej dňa 5.8.1881 bola úspešná. Na ďalších objavoch sa podieľali aj ďalší obyvtelia Spišskej Belej – A. Kaltstein a I. Verbovský. Verejnosti ju sprístupnili 1882 a elektricky osvetlili 1896 ako jednu z prvých jaskýň na svete.

Webová adresa
http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/2-belianska-jaskyna