4Q/2015

Predmet zákazky Hodnota zákazky
bez DPH 
v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača
Svetelnotechnické meranie po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Ždiar 5 021,38 EUR Miracle Network, spol. s r.o.
Duběčská 67, Praha
IČO: 48 110 817
Rekonštrukcia miestnej komunikácie 30 328,56 EUR GMT Projekt, s.r.o.
Námestie SNP 1
Bardejov
IČO: 36 484 971
Predchádzajúci článok
3Q/2015
Nasledujúci článok
Obnova verejného osvetlenia obce

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.