3. štvrťrok 2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky
s DPH 
v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača
Spevnené plochy v obci Ždiar 19,98/m² JUNO DS. s.r.o.
Lipová 17
064 01  Stará Ľubovňa
Vjazd do hasičskej zbrojnice v Ždiari  

7 62,10

Pavol Bachleda BAPAS
Osloboditeľov 1
059 01  Spišská Belá
Predchádzajúci článok
3Q/2012
Nasledujúci článok
4Q/2012

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.