1Q/2017

Súhrnná správa o zadaní zákaziek v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorčích predpisov s cenami nad 5.000,00 € bez DPH, 1. štvrťrok 2017
Predmet zákazky Hodnota zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
Vyhodnotenie energetického auditu k projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Ždiar“ 5 460,00 ENECO, s.r.o.
Kpt. Nálepku 6
080 01 Prešov
IČO: 36 468 002

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska, 1. štvrťrok 2017
Predmet zákazky Celková hodnota zákazky
s DPH v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača
Predchádzajúci článok
1Q/2016
Nasledujúci článok
Slávnostné uvítanie novonarodených detí

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.