1Q/2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách Identifikácia úspešného uchádzača
Projektová dokumentácia strojno-technologickej časti ČOV Ždiar – tretia aktivačná nádrž 1 200,00 Ekoservis Slovensko, s.r.o.
Stredná 129
059 91 Veľký Slavkov
Výrub stromov na cintoríne pri rímskokatolíckom kostole v Ždiari 7 200,00 Rastislav Kriššák
059 55 Ždiar 270
Ústredné kúrenie a plynová inštalácia objektu OHZ 15 813,75 Jaroslav Hrebík
Voda, kúrenie, plyn
Veľký Lipník 218
Predchádzajúci článok
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v Ždiari
Nasledujúci článok
2Q/2012

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.