Autor článku Bc. Blanka Michaláková

Mikuláš v materskej škole

Sv. Mikuláš chodil tieto dni po celom svete a  zavítal aj do našej Materskej školy v Ždiari. Deti ho privítali básničkami, pesničkami a každé dieťa si od Mikuláša odnášalo balíček a veľa pekných…
Čítaj viac

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, zastúpená Máriou Matvejovou, VSD – AB Poprad-Stráže, Továrenská 3924/1, 058 01 Poprad,  podala dňa 14.09.2018 na Obec Ždiar …
Čítaj viac

Navštívi nás Mikuláš

V piatok 7. decembra 2018 po sv. omši pred farským kostolom privítame  Mikuláša, ktorý príde s košom sladkostí pre naše deti a rozsvieti svetlá vianočného stromčeka.
Čítaj viac

Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, príslušná podľa parg. 8 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Vám na základe prípisu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č.…
Čítaj viac

Predvianočné stretnutie dôchodcov

Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa uskutočnilo „Posedenie seniorov“ za účasti viac ako 70 dôchodcov. Pre svojich starých rodičov si pripravili bohatý program deti z materskej a základnej školy pod…
Čítaj viac

Zvoz TKO bez kontrolných lístkov

Obec Ždiar oznamuje obyvateľom obce a podnikateľským subjektom, že  zvoz TKO 12. decembra 2018 sa uskutoční bez kontrolných lístkov. Každá domácnosť má možnosť dať vyviesť 2 konvy o objeme 110 l.  
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, podala  dňa 18.09.2018 na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu  energetickej stavby  „Ždiar – Antošovský vrch – Úprava…
Čítaj viac
Menu