Autor článku Bc. Blanka Michaláková

Oznam

Obec Ždiar zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom Vám oznamuje, že SSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice vyzvala Obec Ždiar, aby oznámila občanom, ktorí sa chcú napojiť na kanalizačný…
Čítaj viac

Pokladnice eKasa klient

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa…
Čítaj viac

Posedenie seniorov

V stredu 24. apríla 2019, tak ako už je zvykom v tomto období, sa stretli dôchodcovia na  „Posedení seniorov“ v hoteli Magura. Pre svojich starých rodičov si pripravili  program deti z materskej…
Čítaj viac

Zvoz TKO 1. mája

Oznamujeme obyvateľom obce a podnikateľským subjektom, že zvoz TKO sa uskutoční 1. mája, t.j. v stredu aj napriek tomu, že tento deň je štátny sviatok.
Čítaj viac

Oznam

Štátna ochrana prírody SR, prevádzka Belianska jaskyňa, oznamuje, že sú voľné pracovné miesta do funkcie sprievodca v Belianskej jaskyni už od 1. mája 2019  počas celej letnej turistickej sezóny 2019.…
Čítaj viac

Stretnutie seniorov

Obec Ždiar pozýva dôchodcov na „Stretnutie seniorov“, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2019, t.j. v stredu o 14:00 hod. v hoteli Magura. Doprava autobusom je zabezpečená.
Čítaj viac

Veľkonočné sviatky

Prajeme krásne prežitie veľkonočných sviatkov, nech Váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.  Pracovníci Obecného úradu v Ždiari
Čítaj viac

Návrh – Záverečný účet Obce Ždiar 2018

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene…
Čítaj viac
Menu