Architektúra Ždiaru

Ždiar je jednou z iba desiatich

pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry

na celom Slovensku.

Pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry bol vyhlásený v roku 1977.

Nájdeme tu 236 pamiatkových objektov v 4 zoskupeniach ľudových stavieb.

Pôvodným obytným miestom Ždiarčanov bol jednopriestorový zrubový dom, kde domáci obyvatelia bývali spolu s dobytkom.

Postupom času ale vznikol trojpriestorový zrubový dom, ktorý pozostával z obytnej izby, komory so sieňou a hospodárskych budov, kde prebýval dobytok. Obydlie tak získalo typický štvorcový/obdĺžnikový pôdorys s dvorom uprostred. Spodná časť domu bola murovaná, zvyšok bol postavený z dreva. Zástavba mala v tom čase rozptýlený charakter.

Ždiarske drevenice sa vyznačujú typickou vonkajšou výzdobou, jej farebnosťou a ornamentmi. Vodorovné škáry sú natreté modrou farbou, okenné rámy sú červené s bielymi ornamentmi, na drevených kladách sú tiež biele ornamenty. O túto výzdobu sa starali ženy, maľovali ornamenty s tematikou rôznych rastlín – kvietky, halúzky, šišky a podobne.

Interiér takejto typickej drevenice, presne tak, ako to bolo v minulosti, si môžete pozrieť v našom  múzeu Ždiarsky dom, kde sa dozviete aj mnohé zaujímavosti o typickom živote Ždiarčanov a tiež si na vlastnej koži môžete vyskúšať inscenovanú Ždiarsku svadbu!

Zaujímavosti o ždiarskych domoch:

  • Výška dverí bola iba 150 cm ešte na začiatku 20. storočia. Až s rozvojom cestovného ruchu v Ždiari sa výška dverí postupne zvyšovala.
  • Drevené boli nielen dvere, ale dokonca zámka aj kľúč.
  • Pod odkvapom zo strechy viseli široké žrde, ktoré slúžili na sušenie bielizne.
  • Na posteli spávali iba mladomanželia, choré deti či rodičky.
  • Obytnú izbu zdobili obrazy s náboženskou tematikou maľované na skle.