Autor článku Bc. Blanka Michaláková

Hasičské preteky

Obec Ždiar a DHZ v Ždiari pozýva občanov a návštevníkov obce Ždiar na Hasičské preteky, ktoré sa uskutočnia dňa 28. júla 2019 (nedeľa) v Monkovej doline o 13.00 hod.
Čítaj viac

Očkovanie psov a hovädzieho dobytka 2019

Očkovanie psov a hovädzieho dobytka 2019 Obec Ždiar oznamuje, že v sobotu  15. júna 2019 sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote a tuberkulinácia hovädzieho dobytka MVDr. Želonkom. Cena očkovania a tuberkulinácie  8,00…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

O Z N Á M E N I E o začatí   konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia NASES  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárová 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424…
Čítaj viac

Automatický externý defibrilátor

Na budove Hasičskej zbrojnice v Ždiari je od dnešného dňa, t.j. od 30. mája 2019 umiestnený automatický externý defibrilátor (AED). Je to zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že…
Čítaj viac

Oznámenie o vstupe na pozemok

V zmysle ustanovení zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov Vám oznamujeme, že na vysokotlakovom plynovode, ktorý prechádza katastrálnym územím obce Ždiar sa budú vykonávať práce…
Čítaj viac

Uvítanie novonarodených detí do života

Dňa 15. mája 2019 sa v zasadacej miestnosti  obecného úradu konalo slávnostné uvítanie detí do života. Na pozvanie starostu obce Ing. Pavla Bekeša sa na slávnosti zúčastnili rodičia so svojimi…
Čítaj viac

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ždiari oznamuje, že v dňoch od 1.5.2019 do 31.5.2019 prebehne zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020. Viac info v prílohe.
Čítaj viac
Menu