Obec Ždiar

vitajte na officiálnych stránkach obce Ždiar

Očkovanie a čipovanie zvierat

Oznamujeme občanom, že dňa 25. júla 2020, t.j. sobota, sa uskutoční očkovanie psov, tuberkulinácia  hovädzieho dobytka a čipovanie zvierat. Poplatok: očkovanie psov 8,00 Eur, čipovanie…
Čítaj viac

Oznam o činnosti stavebného úradu

Obec Ždiar oznamuje, že od 17.06.2020 zabezpečuje činnosť stavebného úradu Obec Ždiar. Po dlhodobej práceneschopnosti pracovníka stavebného úradu a nečinnosti Spoločného obecného úradu vo Svite,…
Čítaj viac

Pozemkové spoločenstvo Strednica – Pozvánka

Výbor Pozemkového spoločenstva STREDNICA oznamuje zvolanie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva STREDNICA – valného zhromaždenia členov tohto spoločenstva /podielnikov/ a tým zároveň pozýva na toto zhromaždenie PS…
Čítaj viac

Pozvánka PS Urbariát Ždiar

PS Urbariát Ždiar pozýva na Valné zhromaždenie podielnikov Urbariátu Ždiar dňa 05.07.2020 o 11:30 hod. do reštaurácie Goralská  karčma. Viac informácií v prílohe.
Čítaj viac

Zmena cestovných poriadkov od 1.6.2020

Od 01.06.2020 do 30.06.2020 sú na linkách prímestskej autobusovej dopravy na základe požiadaviek zriaďovateľov škôl doplnené školské spoje na dopravy žiakov do/zo škôl. Prímestská doprava…
Čítaj viac
Menu