Ručne maľovaná mapa obce Ždiar s QR kódom – aktualizácia

Obec Ždiar ponúka podnikateľským subjektom (priváty, chaty, penzióny, hotely, lyžiarske strediská, reštaurácie, požičovne lyží, požičovne bicyklov a iné služby) prezentáciu v rámci vyhotovenia aktualizácie „Maľovanej mapy obce Ždiar“. Mapy budú rozmiestnené v obci na reklamných tabuliach  o veľkosti 200×100 cm a 250×150 cm v počte 30 ks. Interaktívna maľovaná mapa s QR kódom bude umiestnená aj na oficiálnej web stránke obce.

Poplatok za prezentáciu na mape: 12,00 €. Termín na úhradu poplatku je do 31.3.2019.

IBAN: SK37 0200 0000 0000 2712 7562

Suma: 12,00 Eur

VS: 2019

ŠS: súpisné číslo ubytovacieho zariadenia alebo objektu poskytovania služby

Do správy pre prijímateľa uviesť názov ubytovacieho zariadenia alebo objektu poskytovania služby

 

Kontakt: Blanka Michaláková

e-mail: rozvoj@zdiar.sk

tel: 052/4680044

Menu