Zvoz tuhého komunálne odpadu v roku 2019 každý párny týždeň v mesiaci v stredu.

Menu