Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2198

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Úradná tabuľa


Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2198

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Verejná vyhláška

  Oznámenie o začatí územného konania so stavebným konaním VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ………………………………………………………………………………………………………………………………….., podali dňa 29.03.2018 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – bytová stavba  „Rodinný dom“  v Ždiari na …
Čítaj viac

Stavebné povolenie – verejná vyhláška

………………………………………………………………………………………………..bytom………………………… podali dňa 22.11.2017 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu  „STL pripojovací plynovod“  v Ždiari  pre plánovanú novostavbu na  pozemku  parc.č. KN C  3328   v k.ú. Ždiar. Plynové potrubie bude…
Čítaj viac

Oznámenie vo veci stavby

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. prostredníctvom Enerpro, s.r.o. pripravuje realizáciu vyššie uvedenej stavby, ktorá sa nachádza v obci Ždiar v časti Antošovský vrch.
Čítaj viac

Verejná vyhláška – Zmena termínu na dokončenie stavby

Ing. Estera Levčíková, bytom ………………………………………………, požiadala dňa 07.02.2018  o predĺženie termínu na  dokončenie rozostavanej stavby – zmena účelu dokončenej stavby spojenú so stavebnými úpravami z „Rodinný dom“ s.č. 307 na „Rodinný…
Čítaj viac

Stavebné povolenie

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, zastúpená spoločnosťou ENERPRO , s.r.o., so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO 44324600, podal dňa 06.11.2017…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Ľubomír Sleboda a Nikola Slebodová, rod. ………………………..obaja bytom ……………………… ,  podali dňa 22.11.2017 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu  „STL pripojovací plynovod“  v Ždiari  pre plánovanú novostavbu na  pozemku  parc.č.…
Čítaj viac
Menu