Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2198

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Úradná tabuľa


Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2198

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting1_2/5/2/52458e17-58a3-4bd7-8c5d-6f8d20e079d8/zdiar.sk/web/wp-content/themes/Impreza/us-core/functions/helpers.php on line 2202

Verejná vyhláška

……………………………………………………………………………………………………………….. podali dňa 07.02.2018  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením dopravnej  stavby „Spevnené plochy“ v  Ždiari na pozemku parc.č. KN C 2581/47 v k.ú.…
Čítaj viac

Verejná vyhláška – Územné rozhodnuitie

Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Radoslavom Haluškom a členom predstavenstva Ing. Janou Palkovou, v zastúpení  ………………………………………………………………………, podala dňa 10.04.2018 na tunajší…
Čítaj viac

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania

Ing. Iveta Bachledová a Milan Bachleda, obaja bytom ……………………, podali dňa 07.02.2018  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením dopravnej  stavby „Spevnené plochy“ v  Ždiari na…
Čítaj viac

Prísediaci sudca z ľudu

Obec Ždiar oznamuje, že kto chce sa stať prísediacim trestného senátu Okresného súdu v Poprade, nech sa nahlási na obecnom úrade na referáte matriky do 10 dní od zverejnenia oznamu. Podmienky,…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie ………………………………………………………………..a ……………………………………………………………….,   podali   dňa 29.03.2018  na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – bytová stavba „Rodinný dom“ v Ždiari, na  pozemku  parc.č. KN C  5206/21 (druh pozemku trvalé trávnaté…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Radoslavom Haluškom a členom predstavenstva Ing. Janou Palkovou,  v zastúpení Máriou…
Čítaj viac

Kolektívna zmluva na rok 2018

Základná organizácia – Slovenský odborový zväz verejnej správy Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici zastúpená predsedníčkou Magdalénou Guzyovou na druhej strane uzatvárajú túto Kolektívnu zmluvu na rok 2018…
Čítaj viac

Verejná vyhláška

……………………………………………………………….. podala  dňa 30.01.2018  na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením „Prístavba rodinného domu s ubytovaním“ s.č. 616 v Ždiari, na pozemku parc.č. KN C 2988/20, 2988/16…
Čítaj viac

Oznámenie

Stavba – Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar – Bachledova dolina 2. etapa – líniová časť stavby. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám oznamuje pokračovanie v stavebných prácach na vyššie uvedenej stavbe…
Čítaj viac
Menu