Autor článku Bc. Blanka Michaláková

Výročná schôdza DHZ

Dňa 1. februára 2018 o 18:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu v Ždiari konala výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Ždiar za účasti členov DHZ (96% účasť) a pozvaných hostí.…
Čítaj viac

Ples Goralov 2018

Oznamujeme priaznivcom goralského plesu, že z dôvodu nízkeho záujmu sa Ples Goralov 2018 neuskutoční.
Čítaj viac

Stavebné povolenie

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, zastúpená spoločnosťou ENERPRO , s.r.o., so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO 44324600, podal dňa 06.11.2017…
Čítaj viac

Oznam

Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s Košice oznamuje obyvateľom obce, že dňa 7. a 8.2.2018 sa uskutoční verejné oboznámenie spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. o príprave investičného zámeru s názvom stavby: „V254 –…
Čítaj viac

Správy o zákazkách za 4.Q. 2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117 zákona s cenami nad 5.000,00 € bez DPH za 4.Q 2017 Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska 4. štvrťrok 2017
Čítaj viac

Verejná vyhláška

Ľubomír Sleboda a Nikola Slebodová, rod. ………………………..obaja bytom ……………………… ,  podali dňa 22.11.2017 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu  „STL pripojovací plynovod“  v Ždiari  pre plánovanú novostavbu na  pozemku  parc.č.…
Čítaj viac

Výzva ubytovateľom a podnikateľským subjektom

Prevádzkovateľov ubytovacích zariadení a ostatné podnikateľské subjekty upozorňujeme na splnenie si povinnosti doručenia Oznámenia údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2017 podľa zákona č. 401/1998 Z.z.,…
Čítaj viac

Oznam ubytovateľom

Vážení ubytovatelia, v prípade záujmu prezentácie Vášho ubytovacieho zariadenia na oficiálnych web stránkach Obce Ždiar www.zdiar.sk. aj v kalendárnom roku 2018 Vás vyzývame zaplatiť poplatok do 31. januára 2018 do pokladne…
Čítaj viac

Vianočná besiedka v materskej škole

Vyvrcholením predvianočného obdobia v našej materskej škole bola Vianočná besiedka, v ktorej deti pozdravili svojich najbližších vianočnými básničkami, pesničkami, tancom a vinšovačkami.
Čítaj viac

Vianočné pečenie v materskej škole

Aj v škôlke sa deti tešili na Vianoce. Hlavne na darčeky, vianočný stromček, ale aj na vianočné koláče. Nastal deň, Keď si deti doniesli do škôlky zástery formičky na vytláčanie…
Čítaj viac
Menu