Autor článku Bc. Blanka Michaláková

Goralské folklórne slávnosti 2019

25. ročník Goralských folklórnych slávností ponúkol milovníkom ľudovej hudby, spevu a tanca za účasti folklórnych skupín z troch strán Tatier zážitky spojené s tradíciami a zvyklosťami. Účinkujúci z folklórnych skupín…
Čítaj viac

Preteky konských záprahov 2019

V nedeľu 4. augusta 2019 sa konali „Preteky konských záprahov“ za účasti 9 párov koní a ich furmanov. Súťažilo sa v disciplínach : slalom furmanským vozom, nakladanie metrovice a s…
Čítaj viac

Hasičská súťaže o pohár starostu obce

V nedeľu 28. júla 2019 o 13.00 hod. v Monkovej doline sa konala „Hasičská súťaž o pohár starostu obce“ za účasti Dobrovoľných hasičských zborov z Tatranskej Lomnice, Novej Lesnej, Lendaku, Mlynice, Tatranskej Kotliny a domáceho družstva…
Čítaj viac

Goralské folklórne slávnosti 2019

Obec Ždiar Vás pozýva na  25. ročník Goralských folklórnych slávností v Ždiari  10.-11. augusta 2019 do areálu Strednica Ždiar. Program: 10.8.2019 (sobota) 17:30 Slávnostná sv. omša pod Havranom a Ždiarskou vidlou…
Čítaj viac

Verejná vyhláška -Rozhodnutie

NASES  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárová 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424 podala dňa 07.11.2018 na tunajší stavebný úrad návrh na predĺženie platnosti  územného rozhodnutia o umiestnení…
Čítaj viac

Oznam

Vážení občania, v týchto dňoch Obvodné oddelenie Policajného zboru v Ždiari zaznamenalo, že podvodníci telefonicky oslovujú staršie osoby s cieľom podvodne od nich vylákať peniaze alebo iné cennosti. Prestavujú sa…
Čítaj viac

Revízie plynu

Vážení občania Od plynofikácie ubehlo 20 rokov a 90% obyvateľov nemá vykonanú revíziu vonkajších rozvodov plynu od hlavného uzáveru po všetky plynové spotrebiče. Na základe toho Vás dnes a v najbližších dňoch budú…
Čítaj viac

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamujeme obyvateľom obce Ždiar, že v obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach. Viac informácií v prílohe.
Čítaj viac

Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania Ing. arch. Zuzana Lučivjanská , bytom 059 55 Ždiar 43, podala dňa 28.05.2019 na Obec Ždiar návrh na vydanie územného rozhodnutia na…
Čítaj viac

Čas zvýšeného nebezpečenstva

Obec Ždiar oznamuje občanom obce, že Okresné riaditeľstvo HaZZ v Poprade vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 25.6.2019 od 15:00 hod. do odvolania. Viac informácií v prílohe.
Čítaj viac
Menu