4Q/2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky
s DPH 
v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača
Zimná údržba obecných ciest na obdobie 2012-2014 17,40 Valent Kotarba
059 55  Ždiar 310
Menu