3Q/2015

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska s cenami nad 1.000,00 € bez DPH 3. štvrťrok 2015

Predmet zákazky Hodnota zákazky
bez DPH 
v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača
Stravné poukážky, dodanie
stravných poukážok
5 113,79 EUR VAŠA Slovensko, s.r.o.
Račianske mýto 1/B
831 02 Bratislava
IČO: 35 683 813
Lyžiarsky bežecký výstroj 19 992,00 EUR Ing. Martin Mlynár-
DISTANCE SPORT
Mlynská 29
059 42 Gerlachov
IČO: 44 283 792
Menu