3Q/2012

Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača
Spevnené plochy v obci Ždiar 19,98/m²
JUNO DS. s.r.o.Lipová 17064 01 Stará Ľubovňa
Vjazd do hasičskej zbrojnice v Ždiari 7 62,10
Pavol Bachleda BAPASOsloboditeľov 1059 01 Spišská Belá
Menu